Rocková škola - logo

 

 

Citace z oficiálního rozhodnutí MŠMT:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78
Č.j.: MSMT- 44601/2014
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Jam Music Institut
s.r.o., IČ 27362108, Kratochvílova 1749/6, 162 00 Praha 6, Č.j.: MSMT- 44601/2014
ze dne 20. 10. 2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
takto:
uděluje akreditaci
instituci: Jam Music Institut s.r.o., IČ: 27362108
sídlem: Kratochvílova 1749/6, 162 00 Praha 6
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace se stanoví do 17. 12. 2020

V Praze dne 18. 12. 2014

Mgr. Vít Krčál
vedoucí oddělení kariérního systému
pedagogických pracovníků

LOGIN
Registrace
'Reset hesla'

NOVINKY

UDÁLOSTI A AKCE

Rocková škola - kurzy

ZEPTEJTE SE NÁS

Rocková škola - kurzy

SHARING

facebook twitter YouTube RSS

 DESIGN BY IdeaReale.com Ochrana osobních údajů