Rocková škola - logo

 

Podívejte se, jak vypadají lekce v našich on-line kurzech. Jako ukázku vám nabízíme 8. lekci z 1. trimestru úvodního kurzu GARAGE pro elektrickou kytaru:

LEKCE 8

header

V této lekci budeme dále pracovat s riffem, který už umíme. Podíváme se, jak riff zní, když hraje celá kapela. Dále probereme základní kytarové pedálové efekty. A nakonec se naučíme nový interval – malou tercii.


praktika

Zopakujeme si riff, který jsme se naučili v minulé lekci. Podívejte se na video, jak to zní, když hraje celá kapela:


Teď si pusťte další video a part kytary budete hrát vy!

Zkoušejte to tak dlouho, až budete mít úplnou jistotu.


Riff v mp3 ke stažení ZDE


Riff můžeme také zahrát o oktávu výš. Transpozici o oktávu jsme probírali v 5. lekci. Zde je zápis:

noty

A ještě o oktávu výš:

noty


A teď si znovu pusťte video z úvodu lekce, kde hraje celá kapela, a hrajte s nimi riff o oktávu, nebo o 2 oktávy výš, docílíte tím plnějšího zvuku celé kapely.


teorie

Teď si trochu oddechneme od hraní a podíváme se na kytarové efekty. Je to oblast věčného zkoumání, hledání a zkoušení.

Kytaristé upravují a efektují zvuk elektrické kytary odjakživa, co elektrická kytara existuje. Podíváme se teď na 3 základní skupiny kytarových pedálových efektů.

První skupinou jsou zkreslovadla, která k tónu kytary přidávají další částkové harmonické frekvence. Tento typ efektů je v rocku nejčastější a používá se při hraní sól a riffů. Aby vám bylo jasné o co jde, zadejte na youtube.com hesla:

distortion pedal

overdrive pedal

fuzz pedal

booster pedal

Další významnou skupinou jsou modulační efekty, které tón kytary znásobují a takto vzniklé frekvence pak od sebe rozlaďují a posouvají v čase. Nejznámějším efektem tohoto druhu je chorus, který tímto způsobem vytváří efekt pěveckého sboru. Najděte si na youtube.com:

chorus pedal

flanger pedal

phaser pedal

Třetí základní skupinou efektů jsou dozvuky. Tyto efekty buď vytvoří dojem, že hrajete ve velké místnosti (reverb), nebo tón po jeho doznění zopakují (delay). Opět si najděte na youtube.com:

reverb pedal

delay pedal


teorie

Vraťme se opět k intervalům – vzdálenostem mezi tóny.

Ve 3. lekci jsme si vysvětlili interval sekundy, nyní pokročíme dále k intervalu, který se nazývá tercie. Tercie jsou opět dvě: malá a velká. A s tím souvisí skutečnost, že tercie je v hudbě ten nejdůležitější interval. Malá tercie se nazývá mollová (smutná, měkká) a velká tercie se nazývá durová (veselá, tvrdá).

Z tercií se skládají akordy, které se podle jejich charakteru nazývají durové, nebo mollové. O akordech si ale budeme povídat jindy.

Teď se podíváme na malou, neboli mollovou tercii. Jak zní a jak se na kytaře hraje, se podívejte na videu:

Video – tercie moll – vzestupně i sestupně

 

Interval malé tercie můžeme hrát 1. a 4., nebo 1. a 3. prstem (3prstový prstoklad) levé ruky

 

Tady je zápis mollové tercie vzestupně a potom sestupně:

noty

Zahrajte si malou tercii vzestupně od různých tónů a zkuste si ji zazpívat:

noty

A teď sestupně (znovu zkuste i zazpívat podle kytary):

noty

S malou tercií budeme dále pracovat v dalších lekcích. Budeme hrát melodické motivy, které obohatíme o interval malé tercie.


LOGIN
Registrace
'Reset hesla'

NOVINKY

UDÁLOSTI A AKCE

Rocková škola - kurzy

ZEPTEJTE SE NÁS

Rocková škola - kurzy

SHARING

facebook twitter YouTube RSS

 DESIGN BY IdeaReale.com Ochrana osobních údajů