Rocková škola - logo

 

 

                                       LEKCE11


TECHNIKA                                                        1.2.
Cvičení akcentů v oktávách 2 část
Studium HalfTime

•INTERPRETACE                                                                                                                                                                        
Interpretace s playalong

   TECHNIKA
Studium HalfTime (přípravná cvičení)
Rytmus Half Time můžeme slyšet v mnoha hudebních žánrech, např. rocku, blues, hip-hop.
Přenáší se na 3. dobu virblu, oproti běžné 2. a 4. době.
Každé cvičení je tvořeno 4 takty, 2 takty virbl na 2. a 4. dobu a 2 takty HalfTime. Opakujeme vícekrát. VIDEO 1,2

Při 1. cvičení používáme playalong č.1.


 

 

 

 Cvičení akcentů v oktávách 2. část
Vracíme se ke studiu akcentů z osmé lekce a použijeme je na drumset
Nejdříve hrajeme jednotlivá cvičení na virbl a po té hrajeme 2 varianty (A/B) s akcenty na toms
1.      Přidáme ostinato kopák/hiHat
2.      Spojováním dvou nebo více cvičení tvoříme delší a komplexnější fráze, např. video 3.   CVIČENÍ  A,B OPAKUJEME ZVLÁŠŤ, A POTÉ HRAJEME  DOHROMADY


INTERPRETACE
Interpretace s playalong
Cvičíme 3 takty rytmu a 1 takt přechod s použitím právě naučených akcentů. video 4,5,6.
Vytváříme své vlastní fráze.                                                                                         Hrajeme s playalong č.2.

 

 

 

 

 

 

 

 


LOGIN
Registrace
'Reset hesla'

NOVINKY

UDÁLOSTI A AKCE

Rocková škola - kurzy

ZEPTEJTE SE NÁS

Rocková škola - kurzy

SHARING

facebook twitter YouTube RSS

 DESIGN BY IdeaReale.com Ochrana osobních údajů