Rocková škola - logo

 

Podívejte se, jak vypadají lekce v našich on-line kurzech. Jako ukázku vám nabízíme 4. lekci z 1. trimestru úvodního kurzu GARAGE pro akustickou kytaru:

LEKCE 4

header 

V této lekci procvičíme další příklady střídání akordů, které již známe. Vyzkoušíme si další příklad doprovodu vybrnkáváním. Naučíme se něco o pomlkách a jejich zápisu. A zahrajeme si další jednoduchou melodii.


praktika

Znovu si připomeneme akordy, které budeme používat, a procvičujeme střídání akordů na dalších příkladech:

noty


/ C / G7 / C / G7 /

 

/ Fmaj5b / Cmaj / G7 / Cmaj /

 

/ Fmaj / Cmaj / G7 / Cmaj /

 

Tento příklad si překontrolujeme podle videa, zkoušejte napodobovat rytmus společně s videem:

 

A ještě jeden příklad k procvičení:

 

/ Fmaj / C / G7 / C /

 


praktika

Teď opět k vybrnkávání akordického doprovodu. Trochu upravíme doprovod, který jsme hráli v minulé lekci. Nebudeme už hrát pouze na čtyřech horních (tenkých) strunách kytary, ale basovou notu hranou palcem nyní hrajeme základní tón akordu a využíváme k tomu spodní 3 struny kytary. Bas nám tedy skáče a vytváří nám jednoduchou basovou linku. Prsty vybrnkáváme na horních 3 strunách kytary. Pojďme na to, hrajeme harmonii / C / Fmaj / C / G7 /, pravou rukou vybrnkáváme vzor p-i-m-a (palec-ukazovák-prostředník-prsteník):

noty

Překontrolujte si to na videu:

 


Ještě přidáme 3 tipy, jak cvičit vybrnkávání pravou rukou:

1)      Dynamika – daný model (např. p-i-m-a – vybrnkávání palec-ukazovák-prostředník-prsteník) zahrajeme pomalu velmi silně a postupně zeslabujeme až do pianissima (velmi slabě) a potom opět zesilujeme do fortissima (velmi silně).

2)      Staccato – krátce. Palec a prsty leží na strunách. Drnkneme palcem a ihned jej vrátíme na strunu – tón se ztlumí. Necháme palec ležet na struně a drnkneme prstem i. Opět ihned vrátíme prst i na strunu – ztlumíme tón. Pokračujeme stejným způsobem s prsty m a. Shrnutí – vždy hraje jen jeden prst – zní jeden tón – ostatní leží na strunách a tlumí je. Toto cvičení nás přiměje mít ruku v sevřeném tvaru a prsty nechodí daleko od strun.

3)      Rytmizace – model  p-i-m-a hrajeme v rytmech

 


teorie

V muzice nezní jenom tóny – ale také ticho. Těmto „tichům“ říkáme pomlky. Obdobně jako u tónů budeme rozlišovat pomlku celou, půlovou a čtvrťovou.

 

Celá pomlka trvá přes celý takt – celý takt je tedy ticho:

noty 

Dále pomlku půlovou, která trvá přes 2 doby:

noty

A pomlku čtvrťovou, která trvá přes jednu dobu:

noty

Teď si pomlky zkusíme na jednoduchých rytmických vzorech. Zkuste zápis nejdříve sami přečíst a zatleskat, potom zahrát a potom si to překontrolujte s videem. Hrajeme stále na jeden tón.

noty

 praktika

A teď si zahrajeme další jednoduchou melodii, znovu Ovčáci, ale tentokrát v jiné poloze:

noty


LOGIN
Registrace
'Reset hesla'

NOVINKY

UDÁLOSTI A AKCE

Rocková škola - kurzy

ZEPTEJTE SE NÁS

Rocková škola - kurzy

SHARING

facebook twitter YouTube RSS

 DESIGN BY IdeaReale.com Ochrana osobních údajů